Habere ulaşman en kolay, nitelikli ve doyurucu bilgiye ulaşmanın çok dolambaçlı olduğu günümüzde, olayların özünü en kısa yoldan anlatmak her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.

Tarihi süreçte çok bilgi, yaşayanların büyük kısmına gerekli olmazken, tam ortasında yer aldığımız bilgi çağında daha çok insan daha fazla bilgiye ihtiyaç duyar hale gelmiştir. Bilgiyi sunmak da her zamankinden daha katı disipline ihtiyaç duymakta, net, manayı gizlemeden, metaforların ardında saklanmadan doğrundan bilgi aktarımı da ahlaksal özelliği ağar basan bir meşgale durumundadır.

Gazeteciliğin geniş zamanlarda yapıldığı zamanlardan bugüne haberciliğin içinde yoğrulmuş olan sontelgraf.com ekibi, bilgi çağında haberin iletilmesinden tüketilmesine kadarki sürecin mesleki ilkeler çerçevesinde olması gerektiğine inanmaktadır.

Bu nedenle, sontelgraf.com ekibi takipçilerine doğru, yalın, çarpıtılmamış, anlamı örtülmemiş haber sunumunu taahhüt eder. Kamu adına hareket ettiğinin bilincinde olan sontelgraf.com ekibi, haberciliğin uluslararası kurallarına bağlılıklarını dün olduğu gibi yarın da sürdürmeye kararlıdır.

Haberi almak, tüketilebilir hale getirmek ve yaymak bir meslek mensubunun, gazetecinin işidir. sontelgraf.com ekibinin tamamı gazetecidir ve geçmişteki kariyerleri bundan sonraki mesleki geleceğinin kefilidir. sontelgraf.com ekibi, kamuoyu adına davranış gösteren, hak ve hukuk konusunda son derece titiz davranan kişilerdir. Özetlediğimiz davranışların uygulamaya yansıyacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın.